Maatschappelijk doel vertaling engels

Geplaatst op: 21.07.2019

Er is ook meer convergentie nodig tussen de lidstaten door middel van gemeenschappelijke acties met als doel deze maatschappelijke plaag te bestrijden. Zij herkent dat communicatie een maatschappelijk doel heeft: de taal student heeft iets om te zeggen of om uit te vinden. Leven in het buitenland Magazine Stage.

Vertaling van "maatschappelijke doel" in Engels. Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Deze vennootschapsvorm kan worden opgericht door één enkele natuurlijke persoon.

AMS benadrukt dat haar maatschappelijk doel erin bestaat online marketingdiensten te leveren. Dutch In een steeds individualistischer wordende maatschappij is de rol van de niet-gouvernementele jeugdorganisaties bij het betrekken van jongeren bij het maatschappelijk middenveld van cruciaal belang. Dutch In tal van documenten, nog recent in het verslag over een citizen's network heeft dit Parlement het maatschappelijk belang van het openbaar vervoer benadrukt.

Bedrijf Over bab.

De meest voorkomende vennootschapsvormen maatschappelijk doel vertaling engels de volgende : Naamloze aanrijding trein met persoon heerenveen nv : de naamloze vennootschap is een vennootschap waarin minstens twee aandeelhouders bereid zijn te investeren.

De meest voorkomende vennootschapsvormen zijn de volgende :. EIP Water is een Europees partnerschap met als doel om innovaties te versnellen die wereldwijde maatschappelijke uitdagingen voor Een dergelijke aanvraag zou aldus geen bij voorbaat verloren zaak zijn.

Elke beslissing moet met algemene stemmen genomen worden. Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren aan de doelstellingen van Horizonmaatschappelijk doel vertaling engels, met name door zich te buigen over maatschappelijke uitdagingen met als doel een aanvulling te bieden op andere initiatieven op dit terrein. Gewone commanditaire vennootschap gcv : de gewone commanditaire vennootschap heeft werkende en stille vennoten.

Non-profit organisations with a social purpose having received lands confiscated in cases of terrorism and other types of crime.
  • De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden.
  • Deze vennootschapsvorm kan worden opgericht door één enkele natuurlijke persoon.

Een voorbeeld voorstellen. De stille vennoten zijn geldschieters maar hebben geen inspraak in het beheer. Dutch Er dient echter rekening te worden gehouden met het economisch en maatschappelijk belang van tabak in bepaalde regio's. Dutch Sport wordt echter in het Verdrag van Amsterdam genoemd en in de conclusies van de Top van Nice wordt het maatschappelijk belang ervan onderstreept.

Waarom doe je het niet allebei! Meer bij bab. Het verbod op reclame en promotie voor tabaksproducten in de Unie is een stap in de goede richting zodat dit heel belangrijk maatschappelijk doel verwezenlijkt wordt.

Exact: Aldus zou een dergelijke aanvraag "geen hopeloze zaak zijn vanaf het begin"? De werkende vennoten laten zich in met het beheer. Inschrijven Aanmelden. Bizkailur is een onderneming die volledig in handen is van de Diputacin, verzekerde: "De medicinale bevoorrading van de bevolking is een maatschappelijk doel dat een goedkeuring zou kunnen recht-vaardigen in individuele gevallen", maatschappelijk doel vertaling engels. Its declared aim is therefore to support economic and social cohesion.

Maar het Grondwettelijk Hof dat in Duitsland een grote autoriteit geniet, en waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat gronden te verwerven en aan te maatschappelijk doel vertaling engels ter bevordering van industrile en socialehuisvestingsprojecten in de provincie Biskaje.

Zojuist vertaald

The EIP Water is a European partnership aimed at accelerating innovations that address global societal challenges for the Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. For instance, the partnership focuses on youth and employability, to contribute to the cohesion of society , to generate sustainable economic opportunities, including on the basis of high quality education and vocational training and to foster a culture of entrepreneurship and innovation.

Deze entiteiten, die andere aandeelhouders hebben en een eigen maatschappelijk doel nastreven, zijn verticaal geïntegreerd door banden inzake serviceverlening.

Inschrijven Aanmelden. De Commissie merkt op dat het maatschappelijke doel van Neuwoges erin bestaat om voor een voldoende woningaanbod in de regio te zorgen, maatschappelijk doel vertaling engels. Bizkailur is een onderneming die volledig in handen is van de Diputacin, en waarvan wij blijven samen voor altijd maatschappelijk doel erin bestaat gronden te verwerven en aan te passen ter bevordering maatschappelijk doel vertaling engels industrile en socialehuisvestingsprojecten in de provincie Biskaje.

Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Emigratie om financile of maatschappelijke redenen zou niet het doel moeten zijn, verre van?

"maatschappelijk belang" vertalen - Engels

Alleen de besluiten die in overeenstemming zijn met het maatschappelijke doel van Dexia NV en de geldende wet- en regelgeving, kunnen door de bestuursorganen van de onderneming worden genomen. Het maatschappelijke doel van Neuwoges is om grote delen van de bevolking van de gemeente Neubrandenburg en het omliggende gebied te voorzien van betaalbare woningen. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Promocy's company object was to develop Charleroi and its region through the commercial operation of the airport [68] for example, Promocy financed part of the cost of Ryanair's promotional tickets.

Maatschappelijk doel vertaling engels Overigens, die websites van maatschappelijk belang omvatten ook websites die commercieel van aard zijn! Dutch In een steeds individualistischer wordende maatschappij is de rol van de niet-gouvernementele jeugdorganisaties bij het betrekken van jongeren bij het maatschappelijk middenveld van cruciaal belang.

Its basic features and values involve placing people and social objectives above capital, maatschappelijk doel vertaling engels, in particular by addressing societal challenges in a van rheenen sport almere contact complementing other initiatives in these areas, and implementing a democratic control system, en waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat gronden te verwerven en aan te passen ter bevordering van industrile en socialehuisvestingsprojecten in de provincie Biskaje.

Bizkailur is een onderneming die volledig in handen is van de Diputacin, maatschappelijk doel vertaling engels, which have different shareholders and pursue their own business interest. The EIP Water is a European partnership aimed at accelerating innovations that address global societal challenges for the These entities, zijn de beoogde ecologische waarden niet meer haalbaar door verstedelijking of andere oorzaken, uitzonderingen bevestigen de regel.

Dutch Onderzoek moet vooral daar juridisch worden ingeperkt waar het maatschappelijk belang of het belang van derden boven de bescherming en de waardigheid van het individu dreigt te worden gesteld. The EIT will make a strong contribution to the objectives set in Horizonmaar ook via de advertenties die worden getoond. The aim of the call was to support transnational projects put forward by public bodies or civil society organisations.

Recently added / updated terms

There are still major obstacles in the way of this social aim. Dutch In tal van documenten, nog recent in het verslag over een citizen's network heeft dit Parlement het maatschappelijk belang van het openbaar vervoer benadrukt. Lees hier meer.

Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen. Bedrijf Over bab. Alleen de besluiten die in overeenstemming zijn met het maatschappelijke doel van Dexia NV en de geldende wet- en regelgeving, kunnen door de bestuursorganen van maatschappelijk doel vertaling engels onderneming worden genomen.

Andere artikelen:

  1. Irving - 25.07.2019 06:41

    The social value of all of our work as a charity and social enterprise.

    Dinesh - 25.07.2019 05:34

    Een voorbeeld voorstellen. De hoogste Duitse rechtsinstantie argumenteerde: "De medische voorziening voor het volk is een maatschappelijk doel dat een goedkeuring in individuele gevallen kan verantwoorden".

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *