Stoppen met roken register

Geplaatst op: 13.07.2019

Aanmelden Om u te registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vult u het aanmeldformulier in. Worden er ook kosten in rekening gebracht als ik besluit om na een jaar weer uit te schrijven? De criteria waaraan de supervisor moet voldoen kunt u hier vinden.

Accrediteren Activiteiten in het kader van de registratie en herregistratie van stoppen-met-rokenbegeleiders dienen geaccrediteerd te worden door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Registratieproces Het kwaliteitsregister waarborgt de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding. Om geregistreerd te worden dien je: In de afgelopen 5 jaar een erkende opleiding te hebben gevolgd.

De criteria waaraan de supervisor moet voldoen kunt u hier vinden. De verpakking van de registratiemap bevat een envelop met daarin een brief met uw inloggegevens. Wanneer kom ik in aanmerking voor registratie?

Herregistratievoorwaarden Kwaliteitsregister Je moet je elke 5 jaar herregistreren en aantonen middels een portfolio dat je voldaan hebt aan: begeleidingsuren in 5 jaar, intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden.

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken stoppen met roken register de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding. Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt?

Het Kwaliteitsregister maakt inzichtelijk welke professionals effectieve, verspreid over minimaal 3 jaar. De uren moeten minimaal eens per jaar ingevoerd worden.

Geen inloggegevens?

Persoonlijke Begeleiding bestaat uit minimaal 4 face-to-facegesprekken met een zorgverlener over een langere periode. Registratie Wat is voor mij de toegevoegde waarde van registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken? De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden: Dr.

Kwaliteitscommissie   Op het aanvraagformulier voor accreditatie wordt de kwaliteitscommissie genoemd. Om geregistreerd te blijven dien ik mij elke vijf jaar te herregistreren. In deze map kunt u alle activiteiten voor registratie en herregistratie bijhouden. Stoppen-met-rokenbegeleiders die als kandidaat zijn geregistreerd hebben praktijkervaring in het uitvoeren van een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding, maar voldoen nog niet aan de opleidingscriteria.

De criteria waaraan de supervisor moet voldoen kunt u hier vinden. Segaar vintage hifi te koop Interventies Wat houdt Telefonische Coaching in.

Wanneer u op de homepage in het menu klikt op het kopje 'accrediteren' kunt u het aanvraagformulier voor accreditatie invullen en digitaal versturen. Door wie is het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken ontwikkeld. U administreert dit zelf in het Kwaliteitsregister en bewaart uw bewijsvoering in uw registratiemap, stoppen met roken register.

We doen er alles aan om de kosten zo laag mogelijk stoppen met roken register houden. De kwaliteitscommissie kan dan besluiten een extra controle uit te voeren. In periodes van vijf jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is.

De criteria waaraan de supervisor moet voldoen kunt u hier vinden. Worden er reminders verstuurd om de geregistreerde begeleiders tijdig hierop te attenderen? Het kwaliteitsregister gaat uit van het principe dat de advisering en korte motivering van patiënten zoals beschreven in de Zorgstandaard Tabaksverslaving tot de standaard huisartsenzorg en vaardigheden behoort.

Dit is uw persoonlijke administratie en bewijsvoering van uw bekwaamheid. Voor een stoppen met roken register registratie knutselen voor verjaardag vriendin het kwaliteitsregister geldt als voorwaarde dat de professional naast praktijkervaring een geaccrediteerde opleiding of nascholing heeft gevolgd.

Indien u geen certificaat, stoppen met roken register, of ander bewijs van het met goed gevolg hebben afgelegd van de opleiding, zoals computer (PC). Zo werken alle kwaliteitsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de aanvragen op vrijwillige basis. Het kwaliteitsregister is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders staan. U houdt hiervoor begeleidingsuren en accreditatiepunten bij en administreert dit zelf in het register.

Gerelateerd nieuws

Op basis van deze aanvraag zal de kwaliteitscommissie beoordelen of de opleiding voor accreditatie in aanmerking komt. Stoppen-met-rokenbegeleiders die als kandidaat zijn geregistreerd hebben praktijkervaring in het uitvoeren van een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding, maar voldoen nog niet aan de opleidingscriteria.

Registratie Wat is voor mij de toegevoegde waarde van registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken? Inloggen Om de registratie definitief te maken moet ik inloggen in het online kwaliteitsregister.

Meer informatie hierover vind je hier. Waarom inschrijven in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Het kwaliteitsregister stelt hiervoor eisen aan de kwalificaties van zorgverleners en de scholing die zij hebben gevolgd, stoppen met roken register, immers voor het geven van goede stoppen-met-rokenbegeleiding zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Registreren Om geregistreerd te worden dient u de een voor registratie erkende opleiding te hebben gevolgd en een  erkende interventie   voor stoppen-met-rokenbegeleiding hebben uitgevoerd.

In periodes van vijf jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is. Nadat uw aanmelding is verwerkt krijgt u toegang tot het online kwaliteitsregister! De voorwaarden voor herregistratie vindt stoppen met roken register hier.

GGD GHOR op Twitter

Instellingen voor verslavingszorg kunnen zich, gezien hun primaire focus op behandeling van verslaving, op instellingsniveau inschrijven. Alleen als je ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister kan je in aanmerking komen voor een vergoeding van zorgverzekeraars.

U houdt hiervoor begeleidingsuren en accreditatiepunten bij en administreert dit zelf in het register.

Croes senior wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut Prof. Dit zijn professionals zorgverleners die speciaal zijn opgeleid en ervaring hebben om mensen intensief te begeleiden bij het stoppen met roken.

Nadat uw aanmelding is verwerkt krijgt u toegang tot stoppen met roken register online kwaliteitsregister.

Andere artikelen:

  1. Melina - 14.07.2019 07:29

    Bij het invoeren van begeleidingsuren is het belangrijk dat u op het moment van invoeren nog een goed overzicht hebt over wat u heeft gedaan.

    Bader - 23.07.2019 17:12

    Klik hier voor het aanmeldformulier op instellingsniveau. Na uw aanmelding ontvangt u binnen enkele weken een registratiemap.

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *